"INDICATOR / RSI (Relative Strength Index)"

INDICATOR / RSI (Relative Strength Index)


Göreceli Güç Endeksidir. 0 ile 100 değerleri ara- sında hareket etmektedir. RSI, 30 ve 70 değerlerini baz alır. 30 değerinin altında olması aşırı satım yani alış bölgesi, 70 değerinin üzerinde olması aşırı alım yani satış bölgesinde olduğunu gösterir. Bunun dışında RSI'da uyumsuzluklarda kullanılır. Fiyatların tepeleri yukarı ya da aşağı yönlü eğilim gösterdiğinde RSI çizgisinin tepeleri tam tersi bir eğilim gösteriyorsa fiyatların RSI doğrultusunda gideceği yorumu yapılır.
*Kırmızı çizgi RSI'dır. 7.7.5.Momentum İlgili enstrümanın güç kaybedip kaybetmediğini gösterir. Momentumda 100 değeri önemlidir. 100 değerinin üzerinde olması talebin güçlü, altında olması talebin zayıf olduğunu gösterir. 100 çizgisini yukardan kırması satış, aşağıdan kırması alış sinyali olarak yorumlanır. Ayrıca Momentum da uyumsuzluklar trendin gücü hakkında bilgi verir. Momentum değeri ile fiyat arasında ters yönlü bir ilişki olursa fiyatların momentum doğrultusunda gidebileceği söylenir.

Relatif Güç Endeksi (RSI)
Relatif Güç Endeksi en çok bilinen osilatörlerden biridir. İlk olarak J.Welles Wilder tarafından, Haziran 1978 tarihli Commodities (Futures) Magazin'deki bir makalede adı geçmiştir. Bu kavram enstrümanın kendi içindeki gücünü ölçer ve aşırı alım, aşırı satım sinyalleri üretir. RSI hızlı hareket ettiği için alt sınır 30, üst sınır da 70 olarak tutulur. RSI osilatöründe eğer çizgi 30 alt sınırın altına inerse aşırı satış ve 70 üst sınırın üstüne çıktıysa aşırı alım gösterir, bu seviyelerden geri dönmek için bir pozisyon arayışında bulunulabilir. RSI osilatörü yatay piyasalarda daha başarılı sonuçlar verebilir.

Bir Yorum Yazın