"EĞİTİM / Analiz Yöntemleri"

EĞİTİM / Analiz Yöntemleri


1. Temel Analiz

Genel olarak piyasayı etkileyebilecek siyasi ve ekonomik etkenlere bağlı bilgilerin yorumlanması ve geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde bulunulmasıdır.

Temel analiz döviz piyasalarını etkileyen ekonomik, sosyal ve politik etkenlerin analizini yapar.

Forex piyasasında başarılı olmak için finans piyasalarının durumu, döviz fiyatlarını etkileyen işsizlik oranları, enflasyon gibi makroekonomik göstergelerin özellikleri konularında bilgili olmak gerekir.

Temel ekonomik verileri yorumlayarak, para birimlerinin veya paritelerin gelecekteki hareketlerini önceden tahmin edebilmek mümkündür.

Temel analiz, forex piyasasında gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için tek başına yeterli değildir. Bunun sebebi, farklı temel etkenlerin piyasayı içinde bulunduğu mevcut duruma göre farklı etkileyebilmesidir.

Verimli bir temel analiz için çok sayıda faktörü dikkate almak gerekir, kullandığınız bilgi sayısı arttıkça analizin doğruluğunu da arttırabilirsiniz.

Temel analiz makro düzeyde araştırmalar yaptığından, makro verilerle ilgilenir. Bu sebeple bir paritede işlem yapacağımızda bu parite ile ilgili temel analiz yapabilmek için o para birimlerinin ait olduğu ülkelerdeki siyasi olaylar, ekonomik gelişmeler, arz-talep durumu, işsizlik oranları, faiz oranları, jeopolitik olaylar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

2. Teknik Analiz

Teknik analiz, fiyat, hacim ve indikatör gibi göstergelerden yararlanılarak, geçmiş dönemde gerçekleşen piyasa hareketleri incelenerek geleceğe yönelik olarak fiyat tahminlerinin yapıldığı analiz yöntemidir.

Teknik analiz "olacağı" söylemez.

Teknik analiz şu andaki durumu inceler ve "olmakta olanı" söyler, "neler yapabileceğinizin" ipuçlarını verir.

Teknik analizin ana amacı, piyasanın yönünü tespit edip var olan trende göre işlem noktasını belirlemektir.

Fiyat her şeydir. Biz sadece fiyat alıp satıyoruz.

Fiyatlar trendler halinde hareket eder.

Aynı şartlar altında piyasalar benzer tepkileri verir.

Teknik analiz; tarihin tekerrür edeceği varsayımından yola çıkar.Bir Yorum Yazın