"INDICATOR / Hareketli Ortalamalar"

INDICATOR / Hareketli Ortalamalar


Hareketli ortalamalar, seçilen zaman aralığındaki fiyatların ortalama bir fiyatını gösterir ve her bir zaman dilimi eklendiğinde ortalama güncellenir. Genelde üç şekilde kullanılır: Basit, ağırlıklı ve üssel hareketli ortalama. Basit Hareketli Ortalama; Seçilen zaman dili- minin basit bir ortalaması alınır. Her fiyata aynı önem derecesiyle yaklaşır. Ağırlıklı Hareketli Ortalama; Son dönemlere daha fazla ağırlık verilerek hesaplanan bir hareketli ortalamadır. Üssel Hareketli Ortalama; Basit ve Ağırlık hareketli ortalamaların karması şeklindedir. Güvenilirliği diğerlerine göre yüksektir.

* Sarı: 20, Mavi: 50, Siyah: 200 birimlik hareketli ortalamadır. Hareketli ortalamalar üç önemli görevi üstlenir. Bunlardan birincisi trend, ikincisi destek ve direnç seviyesi, üçüncü ise al-sat sinyalidir. Şekilde iki yönlü trende de örnek gösterilmiştir. Hareketli ortalamanın vadesi ne kadar uzun olursa o kadar sağlam bir trend göstergesidir diyebiliriz. Çünkü vade uzadıkça hareketli ortalamanın fiyat değişimlerine duyarlılığı azalır. Grafikte aşağı yönlü işaretler direnç seviyelerini, yukarı yönlü işaretler ise destek seviyelerini göstermektedir. Uzun vadeli hareketli ortalamalar önemli destek ve direnç seviyesi görevi üstlenebilirler. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda sert hareketlerin olma olasılığı yüksektir. Hareketli ortalamaların son görevi ise alış-satış sinyali veriyor olmasıdır. Grafikte yukarı yönlü oklar "alış" sinyalini, aşağı yönlü oklar ise "satış" sinyalini göstermektedir. Eğer 20 birimlik hareketli ortalama 50 birimlik hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesiyorsa "alış", 20 birimlik hareketli ortalama 50 birimlik hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kesiyorsa "satış" sinyali verir. Ayrıca 50 birimlik kısa vadeli hareketli ortalamanın 200 birimlik uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesmesine "Golden Cross" denir. Tam tersi olarak, 50 birimlik hareketli ortalamanın 200 birimlik hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kesmesine ise "Death Cross" denir.

Bir Yorum Yazın